MULTILIGA je unikátní systém propojených amatérských soutěží. Jedinou podmínkou účasti v MULTILIZE je registrace na webových stránkách MULTILIGY. Každý účastník má právo přihlásit se do libovolného počtu soutěží. Všechny soutěže se řídí tímto herním řádem MULTILIGY, jednotlivé soutěže mohou mít herní řád doplněný o specifická pravidla.

Ratingový systém

Všichni hráči v daném sportu obdrží výchozí bodové hodnocení výkonnosti (rating "R"), které se bude zvyšovat vyhranými zápasy a naopak snižovat zápasy prohranými. Pro výpočet úpravy ratingu vycházíme z výpočtu koeficientu ELO, známého především ze šachových soutěží. Vzorec pro výpočet úpravy ratingu je: Rn = Ro + K(W - We), kde:

 • Rn = nový rating
 • Ro = současný rating
 • K = koeficient spolehlivosti předpovědi výsledku (výchozí K = 25, snižuje se o jeden bod za každý odehraný zápas v posledních třech dokončených kolech a za každý odehraný zápas v kole aktuálním, minimální hodnota K = 15)
 • W = výsledek utkání (1 = výhra větším, než minimálním možným rozdílem setů, 0,75 = výhra minimálním možným rozdílem setů, 0,25 = prohra minimálním možným rozdílem setů, 0 = prohra větším, než minimálním možným rozdílem setů)
 • We = očekávaný výsledek utkání

We (očekávaný výsledek útkání) se vypočítá dle vzorce We = 1/100 ^ -((R0 - Rop)/400+1), kde:

 • Rop = rating soupeře

Průběh ligových soutěží

Před začátkem každého kola si každý hráč ve svém uživatelském profilu (záložka Moje nastavení MULTILIGY) nastaví preferovaný počet zápasů v dalším kole.

Na začátku kola proběhne rozlosování základních zápasů. Pokud možno, bude zachován preferovaný počet zápasů každého hráče, nicméně bude možné předepsat vyšší nebo nižší počet základních zápasů. Přednostně budou nalosováni soupeři s podobným ratingem; bude zohledněna historie zápasů tak, aby každý měl pokud možno nové soupeře.

Pro každý základní zápas bude určen domácí hráč, který má za povinnost kontaktovat hráče hostujícího, dohodnout čas a místo utkání, zajistit míče a zapsat výsledek.

Navíc každý hráč, který se účastní soutěže v daném kole (= má alespoň jeden naplánovaný základní zápas), má možnost vyzvat k utkání kohokoliv ze žebříčku - vyzvaný však nemá povinnost výzvu přijmout. V případě dohody utkání se vyzývající hráč stává hráčem domácím se všemi povinnostmi.

Po potvrzení zapsaného výsledku utkání se přepočítává rating obou hráčů a aktualizuje tabulka hráčů.

Poznámka: za zápasy na turnajích se rating nepřepočítává, turnaje se vyhodnocují samostatně

Termíny

Základním hracím obdobím je Ročník, t.j. kalendářní rok.

V každém Ročníku je vypsáno 12 soutěžních kol. Každé kolo trvá jeden kalendářní měsíc.

Každé kolo má pevně stanovené termíny, a to následovně:

 • 5. den v měsíci - zveřejněni rozlosovaní aktuálního kola
 • 13. den - termín pro zaslání výzvy domácím hráčem
 • 20. den - termín pro odpověď na výzvu
 • poslední den v měsíci - termín pro odehrání všech zápasu kola
 • 1. den následujícího měsíce - termín pro zapsání výsledků všech zápasů

Systém hodnocení

Po ukončení každého kola se vyhodnocují jednotlivé soutěže i celkové výsledky MULTILIGY.

Za účast v každé soutěži jsou hráčům přiděleny body podle umístění v tabulce (pokud hráč odehrál alespoň jedno utkání), a to následovně:

 • 10 bodů za účast v soutěži
 • 1 bod za každého hráče, který skončil v tabulce daného kola na horším umístěni

Příklad: hráč skončí v soutěži s 50 hráči na 42 místě => získává v daném kole a soutěži 10 bodů za účast + 8 bodů za umístění, celkem tedy 18 bodů.

Celkový zisk bodů v MULTILIZE za kolo je dán součtem bodů získaných v jednotlivych soutěžích.

Celkové pořadí hráčů v daném Ročníku v jednotlivých soutěžích i celkové umístěni v MULTILIZE je určeno součtem bodů získaných v jednotlivych kolech Ročníku. Celkové pořadí a výsledky jednotlivých soutěži za Ročník jsou zveřejněny na stránce Žebříček MULTILIGY.

Poznámka: celkové pořadí MULTILIGY v jednotlivých soutěžích nemusí a také zpravidla neodpovídá tabulce hráčů pro aktuální kolo. Tato tabulka je především významná pro tvorbu losování zápasů a sledování výsledků, avšak pořadí hráčů v MULTILIZE je dané body získanými v jednotlivých kolech a zobrazené na stránce žebříčků MULTILIGY.

Startovné

Startovné se vypisuje pro každou soutěž zvlášť. MULTILIGA je neziskový projekt, příjem ze startovného bude použit výhradně na provoz soutěže (provozování a vývoj webových stránek, ceny pro soutěžící atd.).

Závěrečná ustanovení

Registrací do soutěže účastník souhlasí s tímto herním řádem a bere na vědomí, že: * Tento herní řád může být kdykoliv v zájmu zkvalitnění soutěže upraven, změna herního řádu bude vždy v předstihu oznámena na hlavní stránce MULTILIGY. * Účast v soutěži je na vlastní riziko, pořadatelé soutěže nemají zodpovědnost za případná zranění nebo majetkovou škodu.